Samen voor patiënten.

Wij houden essentiële generieke geneesmiddelen van hoge kwaliteit duurzaam beschikbaar voor alle inwoners van Nederland.
Woman with child and umbrella on windmill
Dutch Canal Houses
Young family with little children at home

Essentiële medicijnen beschikbaar houden

Wij zetten ons in om essentiële geneesmiddelen van hoge kwaliteit altijd op tijd beschikbaar te maken voor patiënten in Nederland.

Dit doen wij op een duurzame manier:
Wij houden de waardeketen zo kort mogelijk, produceren medicijnen waar mogelijk dichtbij huis, houden ruim voldoende voorraden aan en voeren de kwaliteitscontrole uit in Nederland met behulp van betrouwbare partners om de hoek.

Zo dragen wij bij aan de duurzame en betrouwbare beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardige generieke medicijnen voor miljoenen patiënten in Nederland.

Wij staan voor duurzame beschikbaarheid
van generieke medicijnen

1

Korte waardeketen

  • Wij werken zoveel mogelijk samen met Nederlandse en Europese leveranciers en partners.
  • Samen met onze lokale partners streven wij ernaar zoveel mogelijk dichtbij huis te produceren.
  • Voor grondstoffen, ingrediënten en materialen met lange levertijden uit verre landen houden wij samen ruim voldoende voorraden aan.
  • Onze korte waardeketen leidt tot betrouwbare beschikbaarheid en is economisch, flexibel en duurzaam.

2

Productie dichtbij huis

  • Wij streven ernaar zoveel mogelijk dichtbij huis te produceren. Dit geldt voor de grondstoffen en ingrediënten die in onze producten zitten, onze verpakkingsmaterialen, en onze tussen- en eindproducten.
  • Door samen voldoende voorraden aan te houden voor grondstoffen en materialen met lange levertijden uit verre landen kunnen wij betrouwbaar leveren en adequaat reageren op plotselinge veranderingen.
  • Juist voor een kleine competitieve markt als Nederland is dit van groot belang.

3

Betrouwbare kwaliteit

  • De kwaliteitscontrole van al onze producten wordt dichtbij huis uitgevoerd door een gecertificeerd laboratorium in Nederland.
  • Al onze lokale partners zijn GMP/GDP gecertificeerd.
  • Onze customer service en pharmacovigilance desk is permanent bereikbaar.

Duurzaamheid

Communication on Progress for UN Global Compact Logo

“Pharmdos is sinds 2022 ondertekenaar van de United Nations Global Compact en ondersteunt de 10 principes ervan. We verwachten ook dat onze leveranciers deze principes respecteren en zullen onze steun voor de UNGC in de toekomst voortzetten.” – Ronald de Vries, algemeen directeur, Pharmdos

Onze voortgangsrapportage hieronder laat zien hoe iedereen bij Pharmdos werkt aan het verbeteren van onze gemeenschap en de samenleving in het algemeen, in overeenstemming met de UNGC-principes.

Principe 1: Bedrijven dienen de internationaal aanvaarde mensenrechten te steunen en te respecteren;
Principe 2: en zich er steeds van te vergewissen dat zij niet medeplichtig zijn aan schending van mensenrechten.

_______________

Pharmdos erkent dat mensenrechten een integraal onderdeel zijn van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We respecteren en ondersteunen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Pharmdos Mensenrechtenverklaring

Pharmdos zet zich in om het veroorzaken of bijdragen aan nadelige gevolgen voor de mensenrechten door onze eigen activiteiten te voorkomen en dergelijke gevolgen aan te pakken als ze zich voordoen.

We streven er ook naar om gevolgen voor de mensenrechten die rechtstreeks verband houden met onze zakenrelaties, activiteiten, producten of diensten te voorkomen of te beperken.

We zijn toegewijd aan het volgen van de hoge normen van ethisch gedrag en pleiten voor een inclusieve en collaboratieve cultuur die vrij is van pesten, discriminatie en intimidatie, waar iedereen met respect en waardigheid wordt behandeld.

Principe 3: Bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te steunen;
Principe 4: zich inspannend voor de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid;
Principe 5: de effectieve afschaffing van kinderarbeid;
Principe 6: en de uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep.

_______________

Pharmdos maakt geen gebruik van dwang-, verplichte of kinderarbeid. We steunen de vrijheid van vereniging en erkennen, waar van toepassing, het recht op collectieve onderhandelingen.
We zijn toegewijd aan de principes van gelijke behandeling en non-discriminatie en accepteren geen enkele vorm van intimidatie. Bij Pharmdos promoten we een cultuur die vrij is van discriminatie, ongeacht of deze gebaseerd is op ras, etniciteit, geslacht, genderidentiteit, seksuele geaardheid, handicap, leeftijd, burgerlijke staat of religieuze overtuigingen.

We behandelen iedereen met respect en willen een organisatie zijn die individuen aanmoedigt en respecteert. We waarderen en vieren verschillen en streven ernaar een cultuur van diversiteit en inclusie te creëren.

Principe 7: Bedrijven dienen voorzorg te betrachten bij hun benadering van milieu-uitdagingen;
Principe 8: initiatieven te ondernemen om een grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen;
Principe 9: en de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren.

_______________

Pharmdos zet zich in om onze milieu-impact proactief te beheren en we verwachten hetzelfde van onze leveranciers.

We volgen de strikte Nederlandse milieuwetgeving en proberen samen te werken met lokale producenten om de impact van onze bedrijfsactiviteiten nog verder te verminderen. 

Principe 10: Bedrijven dienen elke vorm van corruptie tegen te gaan, inclusief afpersing en omkoping.

_______________

Omkoping en corruptie zijn voor ons bij Pharmdos onethisch en onaanvaardbaar. 

We handelen altijd rechtmatig en ethisch. We tolereren geen gedrag dat onwettig of onethisch is of in strijd is met de mensenrechten. We hebben een nultolerantie voor omkoping en corruptie in welke vorm dan ook door welke partij dan ook.

Gedragscode​

Onze waarden zijn ons kompas voor ons zakelijke gedrag. Wij geloven en leven:

Kwaliteit
Transparantie
Duurzaamheid

Deze waarden zijn ook in onze gedragscode verweven.

Contact

Heeft u vragen over onze producten of heeft u interesse om samen te werken, neem dan contact met ons op via:

Bijwerking of klacht melden

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. Door bijwerkingen te melden, helpt u ons meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van de geneesmiddelen. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb.
nl_NLNederlands
Naar de inhoud springen